top of page
Writing on Tablet

ELSA Ankara

Prof. Dr. Münci Kapani

Makale Yarışması

ELSA Ankara tarafından iki yıldır düzenlenen ELSA Ankara Prof. Dr. Münci Kapani Makale Yarışmasının amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin, hukuk öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri kullanmaya ve araştırma yapmaya teşvik edilmesini, fikirlerini yazım tekniklerine uygun bir biçimde yazıya dökebilmesini ve analitik düşünme yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktır.

 

Yarışma sonunda jüri heyetinin belirleyeceği birinci, ikinci ve üçüncü olan makale yazarlarına çeşitli para ödülleri verilmesiyle birlikte birinci olan makale Ankara Barosu Dergisinde yayımlanmaktadır.

 

Yarışmaya katılmak için ELSA Ankara üyesi olmak zorunlu değildir.

Typing

ELSA İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Dural

Makale Yarışması

ELSA İstanbul’un 2016-2017 Döneminde ilkini düzenlediği, Hukuk Duayeni Prof. Dr. Mustafa Dural anısına gerçekleşen Makale Yarışmasında, alanında uzman akademisyenlerce belirlenen hukuki  bir konu çerçevesinde ELSA İstanbul üyesi hukuk fakültesi öğrencilerinin akademik yazımları yarışmaktadır.

 

Bu etkinlik ile amaçlanan öncelikle değerli hocamız Mustafa Dural’ı kendi alanında bir yarışma ile anmak ve katılımcıların akademik yazım becerilerini geliştirmesini sağlamaktır.

 

Hukuk fakültesi öğrencilerinin bilgilerini yazıya dökeceği ve akademik hayata iyi bir adım atacağı bu yarışma ELSA İstanbul’un gelenekselleşmiş akademik aktivitelerinden biri olmuştur.

Student Paper Writing

ELSA İzmir

Prof. Dr. Serkan Odaman

Makale Yarışması

ELSA İzmir Prof. Dr. Serkan Odaman Makale Yarışması, hukuk fakültesi öğrencilerinin, ülkemizde ve tüm dünyada bireyler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen, hızlı ve değişken yapısının yanı sıra birçok farklı hukuk disiplini ile yakın ilişki içerisinde olan Özel Hukuk alanında edinmiş oldukları teorik bilgilerini pratik alanda kullanabilme; ilgili yargı içtihatlarını, fikirlerini yazım tekniklerine uygun bir biçimde yazıya dökebilme; analitik düşünme yeteneklerinin gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yarışma sonunda jüri heyetinin belirleyeceği birinci, ikinci ve üçüncü olan makale yazarlarına çeşitli para ödülleri verilmektedir.

 

Yarışmaya katılmak için ELSA İzmir üyesi olmak zorunlu değildir.

bottom of page