top of page

SEMİNER VE KONFERANSLAR

The ELSA Day ilk kez 20 Mart 2013’te yapılmıştır. Bu ELSA tarihinde tüm ELSA Ağı’nın birlikte insan hakları ve insan haklarının korunması üzerine bir forum düzenlemek için çalıştığı ilk gündür. Her sene Kasım ayının son Çarşamba gününde gerçekleşen ELSA Day’de Avrupa çapında tüm ELSA’lılar, insan haklarını konu alan ortak bir projede birleşir.

ELSA DAY
ELSA DAY
STUDY VISITS
STUDY VISITS

Study Visitler (SV). ELSA Ağı'na dahil olan ülkeler arasında karşılıklı hukuk sistemlerinin anlaşılmasını amaçlayan bir etkinlikler dizisidir. Ortalama bir hafta süren SV'ler ile, ev sahibi grup tarafından düzenlenecek akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla ülkedeki hukuk sisteminin ve ülkenin kültürünün en iyi şekilde anlaşılması amaçlanmaktadır.

Instutional Visits; hükümet kuruluşları, hükümetdışı kuruluşlar (NGO), özel kurumlar, üniversiteler veya diğer yükseköğrenim kurumları’na gezi şeklinde düzenlenir.

Bu geziler; lokal düzeyde olabileceği gibi ulusal ve uluslararası alanda da olabilir. Kısacası, Instutional Visits, ELSA çalışanları tarafından düzenlenip ELSA üyelerine farklı kurumların işleyişlerine dair birinci elden bilgi vermeyi amaçlayan gezilerdir.

INSTITUTIONAL VISITS
INSTITUTIONAL VISITS

International Conferences of ELSA, en az iki gün ve on saat süren, uzman hukukçular tarafından hazırlanmış bir akademik programı ve organizatör ulusal ya da lokal grup tarafından hazırlanmış bir kültürel programı içeren konferanslar serisidir. Farklı ülkelerden pek çok yabancı katılımcının bulunduğu etkinliklerin dili İngilizce olup, son derece ekonomiktir. Daha fazla bilgi için, conferences.elsa.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

INTERNATIONAL
CONFERENCES
OF ELSA
INTERNATIONAL CONFERENCES OF ELSA

International Focus Programme’ın amacı belirli bir tema belirleyerek tüm ELSA Ağı’nı o konu üstünde yoğunlaştırmaktır. Tema genelde Avrupa’da veya dünyada süregelen “güncel bir hukuki konu” olup ELSA üyelerinin güncel hukuki olayların toplum ve uluslararası alandaki etkilerini takip edebilmesi arzu edilmektedir.

INTERNATIONAL FOCUS PROGRAMME
INTERNATIONAL FOCUS PROGRAMME

ELSA’nın uluslararasındaki saygınlığı üyelerine ve mezunlarına dünyaca ünlü kurumlarda delege olma şansını sunmaktadır. Delegas-yonlar her 2-3 ayda bir açılmaktadır. Her yeni dönem yaklaşık 15 farklı oturum içindir ve her oturuma ortalama 5 delege gider. Böylece, ELSA, dünya çapında farklı kurum ve kuruluşlara her yıl 300’den fazla delege göndermiş olur. Daha fazla bilgi için, delegations.elsa.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

ELSA
DELEGATIONS
ELSA DELEGATIONS

ELSA çevrimiçi öğrenim fırsatları sunmak için internet üzerinden katılım sağlanabilecek seminerler ve kurslar organize etmektedir. ELSA’nın websitesi üzerinden paylaşılan bu online etkinlikleri webinars.elsa.org  adresin-den takip edebilirsiniz.

ELSA
WEBINARS
ELSA WEBINARS

ELSA Law Schools, 7 günden 14 güne kadar sürebilen, uzman hukukçular tarafından hazırlanmış ve ortalama 20 saatlik bir akademik programı ve organizatör ulusal ya da lokal grup tarafından hazırlanmış bir kültürel programı içeren, katılım için ELSA üyesi olma şartının aranmadığı programlardır. Yaz ve kış döneminde gerçekleşir. Farklı ülkelerden pek çok yabancı katılımcının bulunduğu etkinliklerin dili İngilizce'dir. Daha fazla bilgi için, lawschools.elsa.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

ELSA
LAW
SCHOOLS
ELSA LAW SCHOOLS
bottom of page