top of page

ELSA LAW REVIEW

ELSA Law Review (ELR); senede iki defa çıkan, öğrenciler tarafından hazırlanan ve kontrol edilen bir hukuk dergisidir.

ELR'ın amacı, ELSA Ağının akademik çalışmalarını paylaşarak güncel hukuk konularının analiz edildiği ve tartışıldığı bir forum oluşturmaktır. ELR, hukuk öğrencileri ve genç hukukçular için, genel hukuk müfredatının dışında, eleştirel bir yorum kaynağıdır.

bottom of page