top of page

ELSA Ankara

Prof. Dr. Ramazan Arslan

Kurgusal Duruşma Yarışması

ELSA Ankara tarafından dördüncü kez düzenlenen kurgusal duruşma yarışması, ELSA Ankara Prof. Dr. Ramazan Arslan Kurgusal Duruşma Yarışması, jüri heyeti tarafından hazırlanan farazi bir olay üzerine gerçekleştirilmektedir.

 

Yarışmacı olmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Hukuk Fakültelerinden herhangi birinin lisans düzeyinde öğrencisi olmak yeterlidir. Yarışmaya katılmak için ELSA Ankara üyesi olma zorunluluğu yoktur. Yarışmanın dili Türkçe'dir. 

Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara çeşitli para ödülleri verilmesiyle birlikte, jüri heyeti tarafından belirlenecek en iyi konuşmacıya İstanbul Tahkim Merkezinde 1 aylık yaz stajı ödülü verilmektedir.

ELSA İstanbul

Prof.Dr.Rona Serozan Kurgusal Duruşma Yarışması

ELSA İstanbul'un, ilkini Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Prof. Dr. Rona Serozan Kurgusal Duruşma Yarışması ile Türkiye'nin birçok yerinden gelen Hukuk Fakültesi öğrencilerinin oluşturmuş olduğu takımların, verilen olay metni üzerinden tartışmalar yürütmesine ve bu tartışmaları sözlü aşamaya taşıyarak, jüri üyeleri önünde argümanlarını savunmalarına imkan tanımıştır.

Yarışmacı olmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Hukuk Fakültelerinden herhangi birinin lisans düzeyinde öğrencisi olmak yeterlidir.

ELSA İstanbulun hukuk duayeni Prof. Dr. Rona Serozan'ı anmak ve adını yaşatmak amacı ile düzenlemekte olduğu bu yarışmaya ,Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri ve hukuk büroları destek vermektedir.

Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara çeşitli para ödülleri verilmektedir.

ELSA İzmir & ELSA Adana

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Kurgusal Duruşma Yarışması

ELSA İzmir tarafından ilk defa 2019 yılında düzenlenen Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Kurgusal Duruşma Yarışması’nın ikincisini duyurmaktan gurur duymaktayız! Üstelik aramıza yeni katılan ELSA Adana ile birlikte!

ELSA İzmir II. Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Kurgusal Duruşma Yarışması, ulusal çapta düzenlenmekte olup ELSA üyeliği şartı aranmadan her hukuk öğrencisinin katılımıma açık olmaktadır.

Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara çeşitli para ödülleri verilmektedir.

bottom of page