top of page

ELSA TURKEY LAW REVIEW

ELSA Turkey Law Review (ETLR); ELSA Türkiye tarafından senede bir defa çıkarılan, öğrenciler tarafından hazırlanan ve akademik partnerimiz tarafından kontrol edilen bir hukuk dergisidir. ETLR'ın amacı, Türkiye'deki hukuk fakültesi öğrencilerinin akademik çalışmalarını paylaşarak güncel hukuk konularının analiz edildiği ve tartışıldığı bir forum oluşturmaktır. ETLR, hukuk öğrencileri ve genç hukukçular için, genel hukuk müfredatının dışında, eleştirel bir yorum kaynağıdır.

bottom of page