top of page

"Advocacy", bir olayın veya sorunun çözümü için herhangi bir tarafın sesi olmak anlamına gelir. ELSA Advocacy, "İnsanlık onuruna ve kültürel farklılıklara saygının olduğu adil bir dünya" vizyonuna sahip derneğimin, toplumsal problemler karşısında çeşitli otoriteleri harekete geçirmeyi amaçladığı bir projedir. Bu doğrultuda amacımız:

  • Konuya dikkat çekmek

  • Toplumu, konuyu desteklemeleri için etkilemek

  • Konunun gündeme gelmesine sebep olan ya da onu çözüme kavuşturacak yasal düzenlemelerin yapılması için bilinç uyandırmak

ELSA'nın bağımsız ve tarafsız ruhuna zarar vermeden, Advocacy için farklı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapılabilir.

bottom of page