top of page
Assembly Hall

Başkanlık (BEE)

Yönetim kurulu idaresi, dış ilişkiler ve genişleme görevlerini yerine getiren başkanlık, yönetim kurulu içindeki ilişkileri düzenlerken ELSA Ağı ve partnerlerle iletişim kurar ve ELSA bünyesinde kurulabilecek yeni şubelerle ilgili çalışmalar gerçekleştirir. Başkanlık alanına yönelik sorularınız için: president@tr.elsa.org

Genel Sekreterlik (IM)

Genel Sekreterlik tarafından sürdürülen iç idare, derneğin devamlılığını sağlar. Bu, yeni üyelerin alımı, el kitapları ve stratejik planlamaların yapılması gibi faliyetlerle gerçekleştirilir. Genel Sekreterlik alanına yönelik sorularınız için: secgen@tr.elsa.org

Accountant Records
Calculator

Saymanlık (FM)

Sayman tarafından gerçekleştirilen finansal yönetim alanının temel sorumluluğu, dernek içerisindeki mali planlamayı yapmaktır. Sayman, ELSA'nın varlıklarını, hesap defterini, faturalarını ve sponsorluk çalışmalarını yönetir. Saymanlık alanına yönelik sorularınız için: treasurer@tr.elsa.org

Tanıtım (MKT)

Tanıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından yönetilen tanıtım alanı, derneğin görsel profili ve sosyal medyadaki varlığından sorumludur. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalarla, planlanan projelerle ilgili tanıtım materyalleri ve stratejileri oluşturulur. Tanıtım alanına yönelik sorularınız için: marketing@tr.elsa.org

Painting on Canvas
Court

Akademik Aktiviteler (AA)

Akademik Aktivitelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından yönetilen bu alanın amacı, hukuk öğrencileri ve genç hukukçuların hukuk eğitimlerine interaktif ve pratik aktiviteler ile katkı sağlayarak onları meslek hayatına hazırlamaktır. Akademik Aktiviteler alanına yönelik sorularınız için: academicactivities@tr.elsa.org

Seminer ve Konferanslar (S&C)

Seminer ve Konferanslardan Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından yönetilen bu alanın amacı, öğrencilere ve genç hukukçulara iş hayatıyla ve akademik dünya ile iç içe olmayı öğretirken yeni sosyal ve kültürel bağlar kurmalarını sağlamaktır. Seminer ve Konferanslar alanına yönelik sorularınız için: seminarsconferences@tr.elsa.org

Business Conference
Abstract Structure

Stajyer Öğrenci Değişim Programı (STEP)

Stajyer Öğrenci Değişim Programından Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından yönetilen bu alan, ELSA üyelerine, Avrupa'nın dört bir yanında yer alan hukuk büroları ve kurumlarda 2 haftadan 2 yıla kadar sürebilen staj imkanları sağlar.  Stajyer Öğrenci Değişim Programına yönelik sorularınız için: step@tr.elsa.org

bottom of page