top of page
Ara

ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Genel Merkez 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Daha önce belirlenen Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı tarihi değiştirilmiştir. Genel Merkez Yönetim Kurulunun aldığı yeni karar doğrultusunda:


ELSA Türkiye Avrupa Genç Hukukçular Derneği Genel Merkez 2017 Yıllık Olağan Genel Kurul ilk toplantısı 16 Aralık 2017, Cumartesi günü saat 10:00’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. İlk toplantımızda yeterli çoğunluk sağlanamayacağı öngörüldüğünden; ikinci toplantı salt çoğunluk aranmadan 23 Aralık 2017, Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde gerçekleştirilecektir.

Yapılacak Türkiye Genel Merkez Yönetim Kurulu Seçiminde aday olmak isteyen üyelerimiz, 16 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 23.59’a kadar president.elsaturkey@gmail.com adresine e-posta göndererek adaylığa başvurabilirler. Toplantının Gündemi Aşağıdaki gibidir: 1- AÇILIŞ VE YOKLAMANIN YAPILMASI 2- OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN HEYETİNİN VE SEKRETERYASININ SEÇİLMESİ 3- SAYGI DURUŞU 4- 27 KASIM 2016-23 ARALIK 2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ 5- 27 KASIM 2016-23 ARALIK 2017 DÖNEMİ KESİN VE TAHMİNİ BÜTÇE HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI 6- 27 KASIM 2016-23 ARALIK 2017 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ 7- 27 KASIM 2016-23 ARALIK 2017 DÖNEMİNİN YÖNETİM KURULU, DENETLEME KURULU VE DANIŞMA KURULLARININ AYRI AYRI İBRALARININ OYLANMASI 8- 2018 YILLIK OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI’NA KADAR GÖREV YAPACAK OLAN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU, GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU VE GENEL MERKEZ DANIŞMA KURULUNUN ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİ 9- DİLEK VE TEMENNİLER 10- KAPANIŞ

4 görüntüleme

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page