top of page
Ara

Tüzük Değişikliği Duyurusu


Değerli ELSA Türkiye Üyeleri,


Dernek Tüzüğümüzün 63. maddesi uyarınca, Tüzük Değişikliği ve Uluslararası Toplantılar Yönetmeliği Değişikliği aşağıdaki şekilde önerilmiş olup Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından sunulmaktadır.

2022 Tüzük Değişikliği: https://bit.ly/2022TüzükDeğişikliği

2022 Uluslararası Toplantılar Yönetmeliği Değişikliği: https://bit.ly/2022UluslararasıToplantılarYönetmeliğiDeğişikliği

Dernek Tüzüğümüzün 63. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca her iki değişiklik teklifi de 19 Şubat 2022 saat 09:00 MEF Üniversitesi, Maslak Kampüsünde gerçekleşecek Genel Merkez Genel Kurulunun Toplantı Gündemine alınmış olup güncellenmiş Gündem aşağıdaki gibidir:


1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması

2- Saygı Duruşu

3- Olağan Genel Kurul Divan Heyeti ve Sekreteryasının Seçilmesi

4- 21 Ağustos 2021 - 19 Şubat 2022 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

5- 21 Ağustos 2021 - 19 Şubat 2022 Dönemi Kesin Hesap ve Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Oylanması

6- 21 Ağustos 2021 - 19 Şubat 2022 Dönemi Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

7- 21 Ağustos 2021 Tarihinde Gerçekleşen Genel Kurul Neticesinde İbra Olamayan 2019-2020 Dönemi Yönetim Kurulu’nun İbrasının Oylanması

8- 21 Ağustos 2021 - 19 Şubat 2022 Dönemi Genel Merkez Yönetim Kurulu, Süreç İçerisinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Merkez Denetleme Kurulu’nun Ayrı Ayrı İbralarının Oylanması

9- Tüzük ve Uluslararası Toplantılar Yönetmeliği Değişikliği Önerilerin Okunması, Görüşülmesi ve Değişecek Maddelerin Oylanması

10- Bir Sonraki Yıllık Genel Merkez Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Kadar Görev Yapacak Olan Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetleme Kurulu ve Genel Merkez Danışma Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

11- Dilek ve Temenniler

12- Kapanış

26 görüntüleme

Comentários


bottom of page