top of page
Ara

Tüzük Değişikliği Duyurusu

Değerli ELSA Türkiye üyeleri,


Dernek Tüzüğümüzün 63. maddesi uyarınca, aşağıda yer alan tüzük değişikliği aşağıdaki şekilde önerilmiş olup Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından sunulmaktadır.


2021 Tüzük Değişikliği: https://bit.ly/2021TüzükDeğişikliği


2021 Uluslararası Toplantılar Yönetmeliği Değişikliği: https://bit.ly/2021UluslararasıToplantılarYönetmeliğiDeğişikliği

Uluslararası Toplantılar Yönetmeliği hakkındaki değişiklik teklifi aşağıdaki şekilde önerilmiş olup Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından sunulmaktadır.


Dernek Tüzüğümüzün 63. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca her iki değişiklik teklifi de Genel Merkez Genel Kurulunun Toplantı Gündemine alınmış olup güncellenmiş Gündem aşağıdaki gibidir:


1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması

2- Saygı Duruşu

3- Olağan Genel Kurul Divan Heyeti ve Sekreteryasının Seçilmesi

4- 21 Aralık 2019 - 21 Ağustos 2021 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

5- 21 Aralık 2019 - 21 Ağustos 2021 Dönemi Kesin Hesap ve Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Oylanması

6- 21 Aralık 2019 - 21 Ağustos 2021 Dönemi Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

7- 21 Aralık 2019 - 21 Ağustos 2021 Dönemi Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetleme Kurulu ve Genel Merkez Danışma Kurulunun Ayrı Ayrı İbralarının Oylanması

8- Tüzük ve Uluslararası Toplantılar Yönetmeliği Değişikliği Önerilerin Okunması, Görüşülmesi ve Değişecek Maddelerin Oylanması

8- Bir Sonraki Yıllık Genel Merkez Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Kadar Görev Yapacak Olan Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetleme Kurulu ve Genel Merkez Danışma Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış47 görüntüleme

Commenti


bottom of page