top of page
Ara

Genel Merkez Yönetim Kurulu Duyurusu

Derneğimiz Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 01.11.2019 günü alınan tebligatlar hususunda bir açıklama yapılması lüzumu görülmüştür.

22.09.2019 tarihinde gerçekleştirilen Ankara şubesi Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın iptali talebiyle açılan davalar neticesinde Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Genel Kurul Toplantısı’nın, şube organlarının seçimine ilişkin olan 8. gündem maddesine ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda Ankara şubesine üye alımları yetkili organın bulunmaması sebebiyle askıya alınmış, faaliyetlere ara verilmiş, önem arz eden çalışmalar Genel Merkez nezdinde yürütülmeye başlanmıştır. Üyelerimizin bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri adına Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak hukuki sürece ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi kamuoyuna bildiririz. Saygılarımızla, ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu

4 görüntüleme

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page