top of page
Ara

ELSA Türkiye Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli ELSA Türkiye Üyeleri,

Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda:

Dernekler Yönetmeliği’nin 14. Maddesi uyarınca, ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği 2020-2021 dönemi Olağan Genel Merkez Genel Kurulu ilk toplantısı 31 Aralık 2021, Cuma günü saat 09:00'da İstanbul Üniversitesi Merkez (Beyazıt) Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. İlk toplantımızda yeterli çoğunluk sağlanamayacağı öngörüldüğünden; ikinci toplantı salt çoğunluk aranmadan 19 Şubat 2021, Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde gerçekleştirilecektir.


Toplantının Gündemi aşağıdaki gibidir:

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması

2- Saygı Duruşu

3- Olağan Genel Kurul Divan Heyeti ve Sekreteryasının Seçilmesi

4- 21 Ağustos 2021 - 19 Şubat 2021 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

5- 21 Ağustos 2021 - 19 Şubat 2021 Dönemi Kesin Hesap ve Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Oylanması

6- 21 Ağustos 2021 - 19 Şubat 2021 Dönemi Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

7- 21 Ağustos 2021 Tarihinde Gerçekleşen Genel Kurul Neticesinde İbra Olamayan 2019-2020 Dönemi Yönetim Kurulu’nun İbrasının Oylanması

8- 21 Ağustos 2021 - 19 Şubat 2021 Dönemi Genel Merkez Yönetim Kurulu, Süreç İçerisinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Merkez Denetleme Kurulu’nun Ayrı Ayrı İbralarının Oylanması

9- Bir Sonraki Yıllık Genel Merkez Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Kadar Görev Yapacak Olan Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetleme Kurulu ve Genel Merkez Danışma Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

10- Dilek ve Temenniler

11- Kapanış


Derneğimizin Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetleme Kurulu ve Genel Merkez Danışma Kurulu’nda görev almak isteyen üyelerimiz ilk toplantımızda yeterli çoğunluk sağlanamayacağı öngörüldüğünden 11 Şubat 2021 saat 23:59’a kadar secgen@tr.elsa.org adresine e-posta göndererek aday olabilecekleri gibi Genel Kurul günü de Divan Heyeti’nin uygun göreceği ana kadar aday olabilirler.


Derneğimizin tüm şubelerindeki üyelerin şahsen Genel Merkez Genel Kurulu’na katılma hakkı olup ekte bulunan hazirun listelerinde ilan tarihi veya sonrası itibariyle üye olmuş üyelerimiz yer almamaktadır. İlk toplantımız da yeterli çoğunluk sağlanamayacağı öngörüldüğünden; ikinci toplantıdan önce yapılacak duyuruda bir kez daha hazirun listesi paylaşılacaktır. Üyelik prosedürü hakkındaki sorularını üyesi bulunduğu Şube Genel Sekreterlerine yöneltilmesi gerekmektedir.

Ekli hazirun listelerine itirazlar en geç 23 Aralık 2021 Perşembe günü saat 23:59’a kadar secgen@tr.elsa.org adresine iletilmelidir.

Hazirun Listeleri:

ELSA Adana:https://bit.ly/ELSAAdanahazirun

ELSA Ankara: https://bit.ly/ELSAAnkarahazirun

ELSA İstanbul:https://bit.ly/ELSAIstanbulhazirun

ELSA İzmir: https://bit.ly/ELSAIzmirhazirun


32 görüntüleme

コメント


bottom of page