top of page
Ara

ELSA Türkiye Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı


Değerli ELSA Türkiye Üyeleri,


Dernekler Yönetmeliği’nin 13. maddesi ve ELSA Türkiye Tüzüğü'nün 17. maddesi uyarınca, 25 Haziran 2022 tarihinde, olağanüstü genel kurula gidilmesi kararlaştırılmış; ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci toplantı, salt çoğunluk aranmadan 02 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen genel kurul toplantısının dördüncü gündem maddesi uyarınca toplantıda, “4- Tüzük ve Uluslararası Toplantılar Yönetmeliği Değişikliği Önerilerin Okunması, Görüşülmesi ve Değişecek Maddelerin Oylanması” gerçekleştirilmiş, genel kurulca onaylanan yeni tüzük maddeleri usulünce Dernekler Müdürlüğü’ne ibraz edilmiştir. Müdürlük tarafından yapılan inceleme neticesinde bazı maddeler üzerinde değişiklik yapılması gerekliliği tarafımıza bildirilmiştir. Bildirim neticesinde, ilgili maddeler üzerindeki değişikliklerin yeniden gözden geçirilerek uygun hale getirilmesi amacıyla bir Genel Merkez Olağanüstü Genel Kurulu tertip edilmesi yükümlülüğü doğmuştur.


Bu nedenle, Genel Merkez Yönetim Kurulunun oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda:


“Söz konusu Genel Merkez Olağanüstü Genel Kurulu ilk toplantısının; 29 Ekim 2022, Cumartesi günü saat 09:00'da Litai TBB Konukevi (Balgat, İlhami Soysal Sokak, No: 3, 06520 Çankaya/ANKARA)’nde gerçekleştirilmesine, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamayacağı öngörüldüğünden; ikinci toplantının salt çoğunluk aranmadan 05 Kasım 2022, Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


Toplantının Gündemi aşağıdaki gibidir:

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması

2- Saygı Duruşu

3- Olağanüstü Genel Kurul Divan Heyeti ve Sekreteryasının Seçilmesi

4- Tüzük ve Uluslararası Toplantılar Yönetmeliğinin İlgili Maddelerinde Yapılacak Değişiklik Önerilerinin Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması

10- Dilek ve Temenniler

11- Kapanış


Hazirun listelerine itirazlar en geç 22 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 23:59’a kadar secgen@tr.elsa.org adresine iletilmelidir. Liste bu itirazlar değerlendirildikten sonra kesinleşecek olup belirtilen tarih ve saatten sonra gelecek itirazlar dikkate alınmayacaktır.


Saygılarımızla,


ELSA Türkiye 2021-2022 Dönemi Yönetim Kurulu

Özgür, Hüsna, Rifat, Emircan, Taylan, Ozan, Ecem

20 görüntüleme

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page