top of page
Ara

ELSA Türkiye Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Değerli ELSA Türkiye üyeleri,


Genel Merkez Yönetim Kurulunun oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda:


Dernekler Yönetmeliği’nin 13. maddesi ve ELSA Türkiye Tüzüğü'nün 17. maddesi uyarınca, 25 Haziran 2022 tarihi saat 10.00'da Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde genel merkez olağanüstü genel kurulunun gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. İlk toplantıda mevzuat uyarınca üye salt çoğunluğunun hazır bulunması aranmaktadır. Bu tarihte yeter sayının sağlanamayacağı öngörüldüğünden ertelenen ikinci toplantı, salt çoğunluk aranmaksızın 2 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'da Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir.


Toplantının Gündemi aşağıdaki gibidir:

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması

2- Saygı Duruşu

3- Olağan Genel Kurul Divan Heyeti ve Sekreteryasının Seçilmesi

4- Tüzük ve Uluslararası Toplantılar Yönetmeliği Değişikliği Önerilerin Okunması, Önerilen Maddelerin Görüşülmesi ve Değişecek Maddelerin Oylanması

5- Gözlemci Statüsünde Olan Trabzon Bölgesinin Faaliyet Raporunun Sunumu ve Bölgenin Şube Olarak Kuruluşunun Oylanması

6- Dilek ve Temenniler

7- Kapanış


Derneğimizin tüm şubelerindeki üyelerin şahsen Genel Merkez Olağanüstü Genel Kurulu’na katılma hakkı olup ekte bulunan hazirun listelerinde ilan tarihi veya sonrası itibariyle üye olmuş üyelerimiz yer almamaktadır. Bu üyelerimizin Dernekler Mevzuatı uyarınca Genel Merkez Genel Kurulu’nda oy kullanma ve seçilme hakkı bulunmayacak olup üyelik prosedürü hakkındaki sorularını üyesi bulunduğu Şube Genel Sekreterlerine yöneltmesi gerekmektedir.


Hazirun listelerine itirazlar en geç 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar secgen@tr.elsa.org adresine iletilmelidir. Liste bu itirazlar değerlendirildikten sonra kesinleşecek olup belirtilen tarih ve saatten sonra gelecek itirazlar dikkate alınmayacaktır.


Hazirun listelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


ELSA Türkiye 2021-2022 Dönemi Yönetim Kurulu

Özgür, Hüsna, Rifat, Emircan, Taylan, Ozan, Ecem


Hazirun Listeleri:

ELSA Adana: https://shorturl.ae/OhGi3

ELSA Ankara: https://shorturl.ae/Neufk

ELSA İstanbul: https://shorturl.ae/3aaO337 görüntüleme

Comments


bottom of page