top of page
Ara

ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Genel Merkez 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Değerli ELSA Türkiye Üyeleri,

Genel Merkez Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda:

ELSA Türkiye Avrupa Genç Hukukçular Derneği Genel Merkez 2019 Yıllık Olağan Genel Kurul ilk toplantısı 14 Aralık 2019, Cumartesi günü saat 10:00’da İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. İlk toplantımızda yeterli çoğunluk sağlanamayacağı öngörüldüğünden; ikinci toplantı salt çoğunluk aranmadan 21 Aralık 2019, Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde gerçekleştirilecektir.

Yapılacak Türkiye Genel Merkez Yönetim Kurulu Seçiminde aday olmak isteyen üyelerimiz, 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 23.59’a kadar secgen@tr.elsa.org adresine e-posta göndererek adaylığa başvurabilirler.

Toplantının Gündemi Aşağıdaki gibidir:

1- AÇILIŞ VE YOKLAMANIN YAPILMASI

2- OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN HEYETİNİN VE SEKRETERYASININ SEÇİLMESİ

3- SAYGI DURUŞU

4- 22 ARALIK 2018 – 14 ARALIK 2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

5- 22 ARALIK 2018 – 14 ARALIK 2019 DÖNEMİ KESİN HESAP VE TAHMİNİ BÜTÇE HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI

6- 22 ARALIK 2018 – 14 ARALIK 2019 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

7- 22 ARALIK 2018 – 14 ARALIK 2019 DÖNEMİNİN YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULLARININ AYRI AYRI İBRALARININ OYLANMASI

8- 2020 YILLIK OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI’NA KADAR GÖREV YAPACAK OLAN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU, GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU VE GENEL MERKEZ DANIŞMA KURULUNUN ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİ

9- DİLEK VE TEMENNİLER

10- KAPANIŞ

Derneğimizin tüm şubelerindeki üyelerin şahsen Genel Merkez Genel Kurulu’na katılma hakkı olup üyelik prosedürü hakkındaki sorularını üyesi bulunduğu Şube Yönetim Kurulu’na yöneltmesi gerekmektedir.

ELSA Adana: secgen.adana@tr.elsa.org

ELSA Ankara: secgen.ankara@tr.elsa.org

ELSA İstanbul: secgen.istanbul@tr.elsa.org

ELSA İzmir: secgen.izmir@tr.elsa.org

26 görüntüleme

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page